Information om fartbøder

Fartbøder.dk er Danmarks største hjemmeside om fartbøder og andre trafikrelaterede bøder.

I vores fartbøde-beregner kan du nemt og hurtigt beregne størrelsen på din fartbøde.

Du kan også læse om fartbøder, fartgrænser, klip i kørekortet, fartbøder og fartgrænser i udlandet, andre bødetakster o.lign.

Her er en oversigt over det vigtigste indhold på vores hjemmeside:

Herudover kan du også læse om klip i kørekort og frakendelse af kørekort.

Nedenfor findes en skematisk oversigt over samtlige danske fartbødetakster, hvilket gør det muligt at finde størrelsen på netop din fartbøde - du skal blot huske at tage højde for hvilken af de 3 bødetakster, din forseelse falder ind under.

 

Fartbødetakster

Fartbødetakst 1: Gælder på alle veje (inkl. motorveje) med en hastighedstilladelse på under 100 km/t og omfatter alle lette køretøjer (Person- og varebiler, motorcykler samt busser under 3500 kg. Kørsel med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, traktor, motorredskab, blokvogn, mobilkran og ved slæbning)

Fartbødetakst 2: Gælder på motorveje med en hastighedstilladelse på over 100 km/t eller mere og omfatter alle lette køretøjer (Person- og varebiler, motorcykler samt busser under 3500 kg)

Fartbødetakst 3: Gælder på alle veje og omfatter tunge køretøjer samt lette køretøjer med påhæng (Lastbiler, busser over 3500 kg med koblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, og motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab)

Hastighedsbegrænsning / hastighedBødetakst
Procentmæssig overskridelse30 km/t40 km/t45 km/t50 km/t60 km/t70 km/t80 km/t90 km/t13
under 20 %31 – 3541 – 4746 – 5351 – 5961 – 7171 – 8381 – 9591 – 10710001500
20 – 29 %36 – 3848 – 5154 – 5860 – 6472 – 7784 – 9096 – 103108 – 11615001500
30 – 39 %39 – 4152 – 5559 – 6265 – 6978 – 8391 – 97104 – 111117 – 12515002000
40 – 49 %42 – 4456 – 5963 – 6770 – 7484 – 8998 – 104112 – 119126 – 13420002500
50 – 59 %45 – 4760 – 6368 – 7175 – 7990 – 95105 – 111120 – 127135 – 14320003000
60 – 69 %48 – 5064 – 6772 – 7680 – 8496 – 101112 – 118128 – 135144 – 15225003500
70 – 79 %51 – 5368 – 7177 – 8085 – 89102 – 107119 – 125136 – 143153 – 16130004500
80 – 89 %54 – 5672 – 7581 – 8590 – 94108 – 113126 – 132144 – 151162 – 17035005000
90 – 99 %57 – 5976 – 7986 – 8995 – 99114 – 119133 – 159152 – 159171 – 17945006500
+ 100 %+ 60+ 80+ 90+ 100+ 120+ 140+ 160+ 18050007500
Tillæg for hastighedsoverskridelse på 30% eller derover på andre veje end motorveje1000

OBS: Vær opmærksom på at der ofte fraregnes 3 km/t for usikkerhed. Farten der registeres ved blitz, er derfor typisk en smule højere end den fart, der anvendes ved beregning af fartbødens størrelse.

 

Hastighedsbegrænsning / hastighedBødetakst
Procentmæssig overskridelse100 km/t110 km/t120 km/t130 km/t2
under 20 %101 - 119111 - 131121 - 143131 - 1551000
20 - 29 %120 - 129132 - 142144 - 155156 - 1681500
30 - 39 %130 - 139143 - 153156 - 167169 - 1812000
40 - 49 %140 - 149154 - 164168 - 179182 - 1942500
50 - 59 %150 - 159165 - 175180 - 191195 - 2073000
60 - 69 %160 - 169176 - 186192 - 203208 - 2203500
70 - 79 %170 - 179187 - 197204 - 215221 - 2334500
80 - 89 %180 - 189189 - 208216 - 227234 - 2465000
90 - 99 %190 - 199209 - 219228 - 239247 - 2596500
+ 100 %+ 200+ 220+ 240+ 2607500
Højhastighedstillæg - Gælder alle veje
km/tTillæg
140 - 1491000
150 - 1591500
160 - 1692000
170 - 1792500
180 - 1893000
190 - 1993500
200 - 2094000
210 - 2194500
220 - 2295000
230 - 2395500
Osv.Osv.

 

Fartbøder i Danmark

Om fartbøder

Ved overskridelse af hastighedsgrænserne på vejene i Danmark, risikerer man en fartbøde – og i værste fald frakendelse af kørekortet.

Hvordan en fartbøde beregnes, afhænger af hvor meget man har overskredet den tilladte hastighedsgrænse – og evt. også andre omstændigheder som f.eks. vejarbejde.

Fartbøder starter ved et minimum på kr. 1.000 og slutter ved et maximum på kr. 12.500. De officielle bødetakster for alle færdselovertrædelser (ikke kun overtrædelse af hastighedsgrænserne [fartbøder]) gælder ikke ved trafikuheld eller i andre specielle situationer.

Desuden kan reglerne om klip i kørekort kan læses her og reglerne om frakendelse af kørekort kan læses her

Skal man have bilen med en tur til udlandet, kan det være fordelagtigt at være opmærksom på, hvad der udløser fartbøder i de enkelte lande. Idet størrelserne af fartbøderne i de Europæiske lande kan variere meget, kan det desuden være rart at kende forskellene. I den forbindelse henvises til siden fartbøder og hastighedsgrænser i udlandet.

 

Om fartbøder og højhastighedstillæg

Ved mere end 140 km/t tillægger man et såkaldt “højhastighedstillæg” på kr. 1.000 til fartbøden. Efter 150 km/t forøges højhastighedstillægget med kr. 500 for hver 10 km/t man yderligere overskrider grænsen.

På andre veje end motorveje tillægges desuden kr. 1.000 i fartbøde, hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 30% (se fartgrænserne i Danmark her). Dette tillæg gælder uanset hvilke andre fartbøder man idømmes og bliver således altid tillagt ved overskridelse.

Når man har overskredet fartgrænsen på en vejstrækning og er blevet registreret af politiets fartkontrol, får man en fartbøde iht. til de gældende bødetakster. Proceduren er, at man modtager et brev fra politiet, hvor man bedes oplyse, hvem der var fører af bilen da fartgrænsen blev overtrådt. I brevet findes også et fotografi af “gerningsøjeblikket”. Man kan give politiet besked om førerens identitet ved telefonisk henvendelse, pr. fax, pr. brev, via en online formular eller via Voice Responce.

Hvis man undlader at oplyse førerens identitet, vil politiet henvende sig igen. Når politiet kender førerens identitet, fremsendes en fartbøde.

Almindeligvis er det ejeren/brugeren af køretøjet, der skal oplyse hvem der førte køretøjet ved overtrædelsen. Hvis ikke man oplyser politiet herom, får man en skærpet bøde.

 

Nedsættelse af fartbøder

Man kan muligvis få nedsat prisen på sin fartbøde – hvis man:

  • Er ung (dvs. under 18 år – i disse tilfælde er bøden almindeligvis allerede nedsat ved modtagelse)
  • Har en årsindkomst der er mindre end kr. 153.657 før skat
  • Er studerende (det forudsættes dog at den studerendes årsindkomst er under kr. 153.657 – læs evt. mere herom på siden studerende og fartbøder)

Den maksimale nedsættelse af en fartbøde er en halvering – dvs. 50%. En bøde kan dog aldrig være mindre end kr. 500. Alle henvendelser til politiet omkring nedsættelse af fartbøder skal ske med dokumentation for indtægt i form af årsopgørelse, lønsedler el.lign. Instruktionerne findes i det samme brev som fartbøden.

Hvis du ønsker at søge om nedsættelse af din fartbøde, skal dette ske ved henvendelse til politet senest 20 dage efter den dato, der står på opgørelsen eller tilkendegivelsen, du har modtaget. Bemærk dog, at nedsættelse ikke er muligt, hvis du har fået en fartbøde i forbindelse med:

  • Spirituskørsel
  • Kørsel i frakendelsestiden
  • Kørsel uden at have erhvervet kørekort

 

Undgå fartbøder og fartfælder

Den bedste måde at undgå fartbøder på, er – selvsagt – at holde sig inden for hastighedsgrænserne. Man kan dog også holde sig orienteret om, hvor der foretages hastighedskontrol. På politiets hjemmeside (politi.dk) kan man se hvilke vejstrækninger der pt. overvåges af “Automatisk trafikkontrol” (ATK).

Herudover kan der læses om mulighederne for at undgå fotofælder her samt hvordan man kan undgå fartbøder her.

Vedrørende andre færdselovertrædelser samt øvrig information om færdselsloven henvises til Politiets hjemmeside samt Rigsadvokatens bødetakster her.

 

Kilder: Politi.dk og Sikkertrafik.dk