Øvrige bødetakster for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.)

Fartboeder.dk handler ikke kun fartbøder; her kan du læse om, hvad det koster, at overtræde alle andre dele af færdselsloven.

Du finder med andre ord en oversigt over alle de bødetakster, der ikke er fartrelaterede.

Vær dog opmærksom på følgende:

  • Bødetaksterne i skemaet er kun vejledende og dækker kun de mest almindelige overtrædelser af færdselsloven
  • Bødetaksterne gælder ikke i forbindelse med færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer

Bødens størrelse kan nedsættes til det halve under visse omstændigheder – læs evt. mere om bødenedsættelse her.

OBS: denne side omhandler udelukkende bødetaksterne for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.) – information om bødetaksterne for cykler og færdsel findes her.

FærdselsanvisningerMotorkøretøjKnallert (stor / lille)
Færdselstavle/pile ikke respekteret1.5001.000 / 1.000
Kørsel mod kørselsretningen2.000 + klip1.500 / 2.000
Overskridelse af spærrelinie ved overhaling2.000 + klip
At køre over for rødt lys2.000 + klip1.500 / 2.000
Ulovlig kørsel i nødspor2.000 + klip
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle2.000 + klip
Rulleskøjter, skateboard, slæde, ski el.lign. efter køretøj1.0001.000 / 1.000

 

Anvendelse af forskellige vejbanerMotorkøretøjKnallert (stor/lille)
Kørsel på cykelsti1.000
Kørsel på fortov1.0001.000 / 1.000
Knallert: Ulovlig kørsel på cykelsti/kørebane1.000 / 1.000
Benyttelse af cykelsti i venstre side1.000 / 1.000
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor1.0001.000 / 1.000

Øvrig færdsel
Motorkøretøj
Motor-køretøj
Knallert (stor / lille)
Undladt at holde så langt som muligt til højre1.0001.000 / 1.000
Undladt at køre om helleanlæg mv.2.0001.000 / 2.000
Forkert placering før eller under svingning1.0001.000 / 1.000
Undladt straks at benytte frakørselsbane mv.1.0001.000 / 1.000
Overhaling højre om2.000
Ubetinget vigepligt (fuldt stop)2.0001.500 / 2.000
Undladt at sikre køretøj1.0001.000 / 1.000
Unødig støj, røg el.lign. (burnout)1.0001.000 / 1.000
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motortrafik og motorvej1.0001.000 / 1.000

 

Generelle forholdMotorkøretøjKnallert (stor / lille)
Alle overtrædelser vedr. lygteføring (mangl. el. forkert lygteføring)1.0001.000 / 1.000
Håndholdt mobiltelefon under kørsel1.5001.500 / 1.500
Manglende ansvarsforsikring1.0001.000 / 1.000
Alle overskridelser vedr. køretøjets dimensioner1.000
Kørsel uden nummerplader inden køretøjet føres på færdselslovens område1.0001.000
Øvrige overtrædelser vedrørende nummerplader1.000
Alle overtrædelser vedrørende prøvemærker og prøveskilte1.000
Kørsel med uregistreret registreringspligtigt køretøj1.0001.000
Alle mangler og fejl ved køretøj*1.000

* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejere/brugere af køretøjet såvel som fører. Desuden gælder følgende for førere: Hvis køretøjet har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Førere får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.

 

Signaler og tegnMotorkøretøjKnallert (stor / lille)
Manglende eller unødig signalering1.0001.000 / 1.000
Manglende tegngivning1.0001.000 / 1.000
Ikke at anvende havariblink på motorvej1.000
At anvende havariblink uberettiget1.000
Ikke at anvende advarselstrekant1.000

 

Kørekort, knallertbevis, præmiekvittering
Motorkøretøj
Motor-køretøj
Knallert (stor/lille)
Ikke at medbringe kørekort under kørsel1.000
Fører af lille knallert under 16 år (ingen nedsættelse)1.000/-
16-17 årig uden erhvervet knallertbevis1.000/-
Ikke at medbringe præmiekvittering1.000/-
16-17 årig: ikke at medbringe knallertbevis500/-
Stor knallert: ikke at medbringe kørekortet-/1.000

 

Særlige regler for knallerterKnallert (stor / lille)
Førsel af knallert ved siden af et andet køretøj1.000 / 1.000
Ikke at holde til højre i vognbane1.000 / 1.000
Forkert placering før eller under svingning mv.1.000 / 1.000
Kørsel over fortov eller gangsti1.000 / 1.000
Ikke at have begge fødder på pedaler el. fodhviler1.000 / 1.000
Mindst have 1 hånd på styret1.000 / 1.000
Holde fast i et andet køretøj el.lign.1.000 / 1.000
Befordring af flere passagerer end tilladt1.000 / 1.000
Befordring af passager under 5 år på 3-hjulet knallert u. sikkerhedssele1.000 / 2.000
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande1.000 / 1.000
Alle mangler og fejl ved knallerten*

* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejeren af knalleren såvel som føreren. Desuden gælder følgende for føreren: Hvis knallerten har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Føreren får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.

 

Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)