Fartbøder og bødetakster for knallerter

I det følgende findes en oversigt over fartbødetaksterne for henholdsvis små og store knallerter.

Du kan evt. også beregne din fartbøde her.

Hvis du studerer – eller har en årsindkomst, der er mindre end DKK 146.700 – beregnes fartbøden ud fra andre vilkår. Se siden fartbøder til studerende for yderligere information herom.

Skemaerne nedenfor viser bødestørrelserne for hhv. små og store knallerter:

Lille knallert
Hastighedsbegrænsning
Hastigheds-begrænsning
Bødetakst
Procentmæssig
overskridelse
30 km/t4
Under 30%31 – 381.000
30 – 60%39 – 481.500
60 – 100%49 – 602.000
Over 100%61 –2.000

 

Stor knallert
Hastighedsbegrænsning
Hastigheds-begrænsning
Bødetakst
Procentmæssig
overskridelse
30 km/t40 km/t45 km/t4
Under 30%31 – 3841 – 5146 – 581.000
30 – 60%39 – 4852 – 6459 – 722.000
60 – 100%49 – 6065 – 8073 – 902.500
Over 100%61 –81 –91 –2.500