Nye bødetakster (cykel/fodgænger) 2015

Her kan du læse om de nye bødetakster for cykler og fodgængere i 2015.

Bemærk at:

  • Bødetaksterne i denne artikel kun er vejledende og kun dækker de mest hyppige overtrædelser af færdselsloven
  • Taksterne gælder ikke ved færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer

Under nogle omstændigheder kan bødens størrelse reduceres – læs evt. mere om nedsættelse af bøder her.

OBS: denne artikel handler udelukkende bødetaksterne for cyklister og fodgængere – bødetaksterne for motorkøretøjer (inkl. knallerter) kan ses her.

FærdselsanvisningerCykelFodgænger
Færdselstavle/pile ikke respekteret700
Kørsel mod kørselsretning1.000
At køre over for rødt lys1.000
At cykle i et fodgængerfelt700
Rulleskøjter, skateboard, ski, slæde el.lign. efter køretøj700700
Springe på eller hage sig fast i køretøj el.lign.700
Skateboard*/glide- eller kælkebane på vej700
Færden over/langs kørebanen (ikke at benytte fortov, fodgængerfelt osv.)700
Gå over for rødt lys700

*Kaldes “rullebræt” hos Rigsadvokaten og Politet

 

Vejbaner og færdselCykel
Fodgænger
Fod-gænger
Ikke at benytte cykelsti700
Benyttelse af cykelsti i venstre side700
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor700
Ikke at holde så langt som muligt til højre700
Ikke at køre om helleanlæg mv.700
Ubetinget vigepligt1.000
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motor- eller motortrafikve700

 

SignaleringCykelFodgænger
Manglende eller unødig signalering700
Manglende tegngivning700
Cykel uden tændt(e) lygte(r)700

 

Særlige regler for cyklerCykler
Flere end 2 ved siden af hinanden – ved siden af et andet køretøj700
Undlade at holde til højre i vognbane700
Forkert placering før eller under svingning mv.700
Kørsel over fortov eller gangsti700
Ikke at have begge fødder på pedaler700
Mindst have den ene hånd på styret700
Holde fast i et andet køretøj mv.700
Børn under 5 år uden ledsager700
To personer på en ensædet cykel700
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande700

 

Cyklens standCykler
Utilstrækkelig bremse700
Uvirksom/manglende refleksglas700
Uvirksom klokkeAdvarsel

 

Bøder der tildeles for cyklens stand, gives almindeligvis kun til føreren af cyklen. Selvom der er flere overtrædelser i det enkelte tilfælde, er bødetaksten som udgangspunkt fastsat til kr. 700 som maksimum.

 

Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)